Φίλτρα
Φίλτρα
Ταξινόμηση
Ταξινόμηση
Αλφαβητικά
40 ανά σελίδα

Αποτελέσματα

Swiffer 16 Πανάκια Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη Για Πάτωμα

1+1 Δώρο
Swiffer 16 Πανάκια Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη Για Πάτωμα
0,13€/
Τελική τιμή τεμαχίουΤεμ.
0,26€/
Αρχική τιμή τεμαχίουΤεμ.
4,18€X2 -4,18€
Tιμή
4,18€4,18€X2 -4,18€

Swiffer 18 Πανάκια Που Παγιδεύουν Την Σκόνη Για Ξύλο & Παρκέ

1+1 Δώρο
Swiffer 18 Πανάκια Που Παγιδεύουν Την Σκόνη Για Ξύλο & Παρκέ
5,18€X2 -5,18€
Tιμή
5,18€5,18€X2 -5,18€

Swiffer 40 Πανάκια Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη Για Πάτωμα

1+1 Δώρο
Swiffer 40 Πανάκια Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη Για Πάτωμα
0,10€/
Τελική τιμή τεμαχίουΤεμ.
0,20€/
Αρχική τιμή τεμαχίουΤεμ.
7,82€X2 -7,82€
Tιμή
7,82€7,82€X2 -7,82€

Swiffer 40τεμ.+20τεμ Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη 50% Δώρο Πανάκια

1+1
Swiffer 40τεμ.+20τεμ Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη 50% Δώρο Πανάκια
0,07€/
Τελική τιμή τεμαχίουΤεμ.
0,13€/
Αρχική τιμή τεμαχίουΤεμ.
7,82€X2 -7,82€
Tιμή
7,82€7,82€X2 -7,82€

Swiffer 60 Πανάκια Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη

1+1 Δώρο
Swiffer 60 Πανάκια Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη
0,10€/
Τελική τιμή τεμαχίουΤεμ.
0,19€/
Αρχική τιμή τεμαχίουΤεμ.
11,60€X2 -11,60€
Tιμή
11,60€11,60€X2 -11,60€

Swiffer Duster Ανταλλακτικά Ξεσκονόπανα 20τεμάχια

1+1 Δώρο
Swiffer Duster Ανταλλακτικά Ξεσκονόπανα 20τεμάχια
11,48€X2 -11,48€
Tιμή
11,48€11,48€X2 -11,48€

Swiffer Dusters 10 Μαγικά Φτερά Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη Για Επιφάνειες

1+1 Δώρο
Swiffer Dusters 10 Μαγικά Φτερά Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη Για Επιφάνειες
0,33€/
Τελική τιμή τεμαχίουΤεμ.
0,67€/
Αρχική τιμή τεμαχίουΤεμ.
6,65€X2 -6,65€
Tιμή
6,65€6,65€X2 -6,65€

Swiffer Dusters XXL Έτοιμη Λαβή +2 Ανταλλακτικά Πανάκια

1+1 Δώρο
Swiffer Dusters XXL Έτοιμη Λαβή +2 Ανταλλακτικά Πανάκια
6,36€X2 -6,36€
Tιμή
6,36€6,36€X2 -6,36€

Swiffer Maxi 16 Πανάκια Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη Για Πάτωμα

1+1 Δώρο
Swiffer Maxi 16 Πανάκια Που Παγιδεύουν Τη Σκόνη Για Πάτωμα
0,20€/
Τελική τιμή τεμαχίουΤεμ.
0,41€/
Αρχική τιμή τεμαχίουΤεμ.
6,49€X2 -6,49€
Tιμή
6,49€6,49€X2 -6,49€

Swiffer XXL Μαγικό Φτερό 1 Χειρολαβή+2 Ανταλλακτικά Φτερά

1+1 Δώρο
Swiffer XXL Μαγικό Φτερό 1 Χειρολαβή+2 Ανταλλακτικά Φτερά
6,79€X2 -6,79€
Tιμή
6,79€6,79€X2 -6,79€

Swiffer Έτοιμη Σκούπα +8Ανταλλακτικά Πανάκια +3Wet

1+1 Δώρο
Swiffer Έτοιμη Σκούπα +8Ανταλλακτικά Πανάκια +3Wet
13,99€X2 -13,99€
Tιμή
13,99€13,99€X2 -13,99€

Swiffer Ανταλλακτικά Πανάκια 10+5 Δώρο

1+1
Swiffer Ανταλλακτικά Πανάκια 10+5 Δώρο
0,33€/
Τελική τιμή τεμαχίουΤεμ.
0,67€/
Αρχική τιμή τεμαχίουΤεμ.
6,65€X2 -6,65€
Tιμή
6,65€6,65€X2 -6,65€

Swiffer Μαγικό Φτερό Χειρολαβή +5 Ανταλλακτικά Φτερά Για Επιφάνειες

1+1 Δώρο
Swiffer Μαγικό Φτερό Χειρολαβή +5 Ανταλλακτικά Φτερά Για Επιφάνειες
4,83€X2 -4,83€
Tιμή
4,83€4,83€X2 -4,83€

Swiffer Σύστημα Καθαρισμού Σκούπα + 8 Πανάκια Για Πάτωμα

1+1 Δώρο
Swiffer Σύστημα Καθαρισμού Σκούπα + 8 Πανάκια Για Πάτωμα
14,10€X2 -14,10€
Tιμή
14,10€14,10€X2 -14,10€

Swiffer Υγρά Πανάκια 12τεμάχια

1+1 Δώρο
Swiffer Υγρά Πανάκια 12τεμάχια
0,17€/
Τελική τιμή τεμαχίουΤεμ.
0,35€/
Αρχική τιμή τεμαχίουΤεμ.
4,19€X2 -4,19€
Tιμή
4,19€4,19€X2 -4,19€

Swiffer Υγρά Πανάκια 24 Τεμάχια

1+1 Δώρο
Swiffer Υγρά Πανάκια 24 Τεμάχια
0,17€/
Τελική τιμή τεμαχίουΤεμ.
0,33€/
Αρχική τιμή τεμαχίουΤεμ.
7,99€X2 -7,99€
Tιμή
7,99€7,99€X2 -7,99€